مخزن

مخازن تحت فشار

طراحی و ساخت انواع مخازن تحت فشار و وکیوم یک و چند جداره

مخازن تحت فشار

به گزارش گروه تولیدی و صنعتی ارکان فلز /

مخازن تحت فشار

در این شرکت مخازن تحت فشار طبق آیئن نامه استاندارد ASME Sec VIII مدل سازی و طراحی می گردد. همچنین سایر الزامات استاندارد ASME در ساخت ، جوشکاری و تست این مخازن رعایت شده تا به ضرایب اطمینان و قابلیت اعتماد مورد نظر استاندارد دست پیدا کنیم . این فرآیند با انجام تست های غیر مخربNDTبر روی قسمت های مختلف توسط افراد دارای گواهینامه های معتبر تکمیل شده و تضمین کننده کیفیت محصول است . فرآیند فوق به این شرکت قابلیت طراحی و ساخت انواع مخازن تحت فشار و وکیوم یک و چند جداره و تولید محصولاتی با سطح بالای کیفیت را داده است .

انواع مخازن تحت فشار ساخته شده در این شرکت :        

 • مخازن تحت فشار افقی و عمودی

 • مخازن تحت فشار یک و چند جداره

 • مخازن با قابلیت تحمل  Full Vacuumعلاوه بر فشار خارجی

 • مخازن تحت فشار فرآیندی مجهز به میکسر و سیستم های آب بندی و پیشرفته

استاندارد های مورد استفاده جهت دست یابی به ضرایب اطمینان و قابلیت اعتماد مورد نظر :

 • استاندارد مورد استفاده در طراحی و مدل سازی و ساخت : آئین نامه انجمن مهندسین مکانیک آمریکا ASME Sec VIII

 • استاندارد مورد استفاده در انتخاب مواد : آئین نامه انجمن مهندسین مکانیک آمریکا  ASME Sec II

 • استاندارد مورد استفاده در جوشکاری : آئین نامه انجمن مهندسین مکانیک آمریکا  ASME Sec IX

تست های غیر مخربی که روی مخازن در حال ساخت صورت می گیرند به شرح زیر است :

 • بازرسی چشمی و ابعادی قطعات و جوشکاری ها توسط بازرس مقیم (دارای گواهینامه معتبر)  Visual and Dimensional Check

 • تست مایعات نافذ توسط بازرس مقیم (دارای گواهینامه معتبر) Liquid Penetrant Test

 • تست هوای فشرده  Air Test

 • تست هیدرواستاتیک  Hydrostatic Test

 • در صورت نیاز به انجام تست ها بیشتر از شرکت های بازرسی معتبر در این زمینه استفاده می شود .


دانلود کاتالوگ محصول
اخبار مرتبط
ارسال نظرات
جدیدcaptcha
Contact-us