به ارکان فلز خوش آمدید

 پیشرو در تولید انواع دستگاه هاو تجهیزات تولید مواد غذایی و شیمیایی
تاسیس در سال 1363
ما به مشتریانمان کمک می کنیم که موفق تر باشند

عضو انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران

تلفن : 33551654 :: 33556855 - 028
فکس : 33553490 - 028

درخواست همکاری

  

 

  

 www.arkanfelez.com
گروه تولیدی صنعتی ارکان فلز هیچ نمایندگی یا شعبه فروشی ندارد