اخبارسرویس
میکسر هموژنایزر تحت خلاء مدل VS به همراه لوب پمپ

میکسر هموژنایزر تحت خلاء مدل VS به همراه لوب پمپ

مورد استفاده در صنایع آرایشی بهداشتی دارای اسکراپر و همزن توربو

۱۳۹۹/۲/۱۷
میکسر تحت خلاء مدل VC به همراه لوب پمپ

میکسر تحت خلاء مدل VC به همراه لوب پمپ

مورد استفاده در محصولات آرایشی بهداشتی دارای همزن چپگرد - راستگرد

۱۳۹۹/۲/۱۷
میکسر هموژنایزر تحت خلاء مدل VC بهمراه لوب پمپ

میکسر هموژنایزر تحت خلاء مدل VC بهمراه لوب پمپ

مورد استفاده در محصولات آرایشی بهداشتی ، دارای همزن چپگرد و راستگرد

۱۳۹۹/۲/۱۷
میکسر هموژنایزر تحت خلاء سری VX

میکسر هموژنایزر تحت خلاء سری VX

میکسر هموژنایزر تحت خلاء برای تولید انواع امولسیون ها و سوسپانسیون های مورد استفاده درآرایشی بهداشتی

میکسر هموژنایزر تحت خلاء مدل VC

میکسر هموژنایزر تحت خلاء مدل VC

میکسر هموژنایزر تحت خلاء برای تولید انواع امولسیون ها و سوسپانسیون های مورد استفاده درصنایع آرایشی بهداشتی

۱۳۹۹/۲/۵