دستگاه دربندی اتوماتیک CM-3000 EL

 • CM 3000 EL مناسب برای انواع شیشه های جار ظروف پلاستیکی و PET تمام اتوماتیک
  ( شکل وجنس ظروف مطرح نیست )

قابل تنظیم برای انواع شیشه و ظروف بشرح ذیل :

 • قطر از 50 الی 150 میلیمتر
 • ارتفاع از 100 تا 150 میلیمتر
 • ارتفاع از 80 الی 150 میلیمتر
 • مدل سفارشی برای ارتفاع بیش از 150 تا حداکثر250 میلیمتر
 • قابل تنظیم برای انواع درهای فلزی و پلاستیکی و درهای پلمپ دار از قطر 32 الی 85 میلیمتر
 • (قابل تنظیم برای درهای دیگر طبق سفارش)
 • ظرفیت دستگاه : حداقل 500 و حداکثر 3000 عدد در ساعت
 • مجهز به بالا برنده و سورتر درب تمام اتوماتیک
 • ایده آل برای درب هایی که جهت بسته شدن به فشار عمودی نیاز دارند