دستگاه دربندی تمام اتوماتیک مدل CM - 10000 Magnetic

دستگاه CM10.000 با سورتر مغناطیسی
این دستگاه فقط مناسب درب بندی ظروف با درب فلزی می باشد .

  • سرعت و دقت بسیار بالا در سورت کردن درب های فلزی .
  • عدم نیاز دستگاه به هوای کمپرسور .
  • سهولت تنظیم سورتر و دستگاه درب بندی برای سایز های 38 ، 52 ، 63، 66، 82 ، میلیمتر .
  • دارای مخزن بزرگ جهت ذخیره درب .
  • ظرفیت بسیار بالای ذخیره درب داخل کانال درب .

گزینه سفارشی :
سرعت و دقت بسیار بالا در سورت کردن درب های فلزی.