دستگاه دربندی اتوماتیک CM-3000 EL.D.C

  • مدل CM-3000 EL.D.C
  • مخصوص درهای مخروطی مناسب برای انواع شیشه های جار و ظروف پلاستیکی و PET
  • ( شکل وجنس ظروف مطرح نیست )

قابل تنظیم برای انواع شیشه و ظروف بشرح ذیل :

  • قطر از 50 الی 150 میلیمتر
  • ارتفاع از 100 تا 150 میلیمتر
    (از 100تا ارتفاع 250 میلیمتر برای مدل S)
  • قابل تنظیم برای انواع درهای از 32 الی 85 میلیمتری فلزی و پلاستیکی و درهای پلمپ دار (قابل تنظیم برای شیشه ها و درهای دیگر طبق سفارش)
  • ظرفیت دستگاه: حداقل 500 و حداکثر 3000 عدد در ساعت
  • مجهز به بالا برنده و سورتر درب