دستگاه میکسر هموژنایزر مدل MHM – 60 K -I

 • مجهز به سیستم تغییر دور (Variable R.P.M)
 • مجهز به تابلوی کنترل مستقل
 • دارای سیستم دور شمار الکترونیکی و نمایشگر دیجیتال
 • مجهز به جک هیدرولیکی با کورس 600 میلیمتر
 • مجهز به اکتیواتور نیوماتیک جهت تخلیه سس پس ازفرآیند تولید
 • مجهز به کیل روغن با کنترل قابل تنظیم
 • حجم مفید :60 کیلو گرم و 100 کیلوگرم
 • زمان تولید هر بچ : 4 دقیقه برای مایونز
 • حداقل دور: 3000 دور در دقیقه
 • حداکثر دور : 6000 دور در دقیقه
 • قدرت موتور :11 کیلووات