مخازن تحت فشار

پمپ هموژنایزر مولتی استیج ( کپی شده از محصول کمپانی YTRON آلمان ) MSH-40 :

در این شرکت مخازن تحت فشار طبق آیئن نامه استاندارد ASME Sec VIII مدل سازی و طراحی می گردد. همچنین سایر الزامات استاندارد ASME در ساخت ، جوشکاری و تست این مخازن رعایت شده تا به ضرایب اطمینان و قابلیت اعتماد مورد نظر استاندارد دست پیدا کنیم . این فرآیند با انجام تست های غیر مخرب(NDT) بر روی قسمت های مختلف توسط افراد دارای گواهینامه های معتبر تکمیل شده و تضمین کننده کیفیت محصول است . فرآیند فوق به این شرکت قابلیت طراحی و ساخت انواع مخازن تحت فشار و وکیوم یک و چند جداره و تولید محصولاتی با سطح بالای کیفیت را داده است. .

انواع مخازن تحت فشار ساخته شده در این شرکت:

 • مخازن تحت فشار افقی و عمودی
 • مخازن تحت فشار یک و چند جداره
 • مخازن با قابلیت تحمل Full Vacuum علاوه بر فشار خارجی
 • مخازن تحت فشار فرآیندی مجهز به میکسر و سیستم های آب بندی و پیشرفته

استاندارد های مورد استفاده جهت دست یابی به ضرایب اطمینان و قابلیت اعتماد مورد نظر :

 • استاندارد مورد استفاده در طراحی و مدل سازی و ساخت : آئین نامه انجمن مهندسین مکانیک آمریکا ASME Sec VIII
 • استاندارد مورد استفاده در انتخاب مواد : آئین نامه انجمن مهندسین مکانیک آمریکا ASME Sec II
 • استاندارد مورد استفاده در جوشکاری : آئین نامه انجمن مهندسین مکانیک آمریکا ASME Sec IX

تست های غیر مخربی که روی مخازن در حال ساخت صورت می گیرند به شرح زیر است:

 • بازرسی چشمی و ابعادی قطعات و جوشکاری ها توسط بازرس مقیم (دارای گواهینامه معتبر) Visual and Dimensional Check
 • تست مایعات نافذ توسط بازرس مقیم (دارای گواهینامه معتبر) Liquid Penetrant Test
 • تست هوای فشرده Air Test
 • تست هیدرواستاتیک Hydrostatic Test
 • در صورت نیاز به انجام تست ها بیشتر از شرکت های بازرسی معتبر در این زمینه استفاده می شود.